NOA | HUDEBNÍ SKUPINA | kapelanoa@seznam.cz | www.kapelanoa.cz

Několit vět z historie kapely NOA

Kapela NOA je soubor, který vznikl někdy kolem roku 1948, kdy pod vedením kapelníka pana Kylara přešel soubor ze slowrockové sekce plynule do ruk Kubíčků, kteří pokračovali v rozvoji jak dechové, tak taneční muziky, která byla aktuální v dané době let padesátých, šedesátých, sedmdesátých a dále. Po celou dobu působení bylo snahou kapelníků uspokojit, co nejširší vrstvu posluchačů. Kapela byla ozdobou všech plesů, karnevalů a podnikových večírků, kdy bylo nutné zahrát zcela nejširší spektrum muziky. S posledním souborem, který fungoval pod vedením Jana Kubíčka a názvem Olšanka souvisejícím s podnikem Olšanské papírny zanikla stará tradice, kdy Jan Kubíček, jakožto kmotr Josefa Kubíčka, předal celou tíži tohoto nelehkého muzikantského břemene na jeho bedra.
Josef Kubíček v zoufalé snaze navázat na tradici a široké spektrum produkované muziky založil soubor Nová Olšanka. Tato kapela, po vyřešení počátečních problému a velikého přispění dnes již zesnulého zpěváka Tomáše Wiesnera, pokračovala v hudebních produkcích tak, jak bývalo zvykem za starých dobrých časů. Z kapely Nová Olšanka vznikla, a to především příchodem nových členů, kteří se byli schopni adaptovat na novou rockovou a karnevalovou muziku skupina NOA.
Skupina NOA prošla vývojem a dnes je připravena dále fungovat na všech akcích, kde bude vyžádána naše produkce.
Tímto se na Vás a na naše společné akce těšíme.


www.kapelanoa.CZ | tel.: 603753071